Option parts


Commodilty Item No. Diamaters & Capacity Depth
Steamer OJ-2-1 for 14cm 8.0cm
  OJ-3-1 for 16cm 8.5cm
  OJ-4-1 for 18cm 9.0cm
  OJ-6-1 for 20cm 9.5cm
  OJ-7-SM for 22cm 9.5cm
  OJ-8-M for 25cm 10.5cm
  OJ-19-M for 28cm 11.5cm
Strainer OJ-5D-1 for 18cm 10.5cm
  OJ-7D-1 for 22cm 12.0cm
Warmer pot OJ-5D-2 for 18cm 10.5cm
  OJ-7D-2 for 22cm 12.0cm
steam plate OJ-16-SP for 16cm  
  OJ-18-SP for 18cm  
  OJ-20-SP for 20cm  
  OJ-22-SP for 22cm  
  OJ-25-SP for 25cm  
  OJ-28-SP for 28cm  
Inner pot OJ-8-A for 25cm & 28cm  
Separator OJ-8-B for 25cm  
  OJ-19-B for 28cm  

Ladle set

OJ-8-C   
BACK


[Sauce pan] [Sauce pot] [Shallow pot] [Oden-yutofu pot] [Stock pot][jumbo serise] [Mini serise] [Steamer] [The tempura] [Shabushabu] [IH-kettle] [Kettle] [Pasta pot] [Step pot] [Frying pan] [oval pot] [Yukihira pan] [Oyako-nabe] [paella pan] [Option parts]


Copyright 2000-2007 MIYAZAKI SEISAKUSHO CO.,LTD. All rights reserved.